ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ICT โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
นำเสนอ Best Practices เชียงใหม่ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 20 August 2011 15:11

       

            ครูบุญรอด ชูเมือง เลขานุการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการการเรียนรู้(ICT)โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมนำเสนอผลงาน
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Pratices)ในงาน Lab School Symposium 2011 ภาคเหนือวันที่ 19 สิงหาคม 2554
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ คลิกชมภาพ 

 
อบรมระบบเครือข่ายสังคมเพื่อการศึกษา PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 20 August 2011 15:08

 

       ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ ICT โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จัดอบรมหลักสูตร ระบบเครือข่ายสังคมเพื่อการศึกษา (Social Network for Education) 22-24 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม คลิกชมภาพ

Last Updated on Saturday, 20 August 2011 15:25
 
อบรม Photoshop และ Joomla PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 20 August 2011 14:50

      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้(ICT) โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จัดอบรม หลักสูตร การใช้โปรแกรม Photoshop 
 และหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla ณ ห้อง ประชุมชาละวัน โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม คลิกชมภาพ

Last Updated on Saturday, 20 August 2011 15:31